28 augusti 2006

Stickstämman i Hemse 4

Jag var tuff nog att ge mig i kast med något jag aldrig provat förut, kursen hette "Spinna från tott", det innebar att spinna av okardad ull. Vår lärare tyckte att jag och några till som inte hade spunnit förr skulle karda ullen lite, det var ett bra förslag. Sen att jag lyckades så där måttligt med spinnandet var en annan sak.
Jag försökte med att spinna med den okardade ullen också, men det gick inte alls för mig! Men jag fick trots allt med mig hem ett knappt hg egenspunnet garn. Jag är mycket stolt över det garnet...men frågan är om det räcker till något?
Dagen då vi spann hade vi en utflyckt till "Änget", Gotlänningarnas egen lokala "festplats". Vi fick fika och underhållning och information hur Ängena sköttes och användes nu och förr.

Inga kommentarer: